Wat is het verschil:
Bij kindercoaching is de begeleiding kortdurend, praktisch en oplossingsgericht. Bij coaching wordt er niet zozeer gekeken naar de oorsprong van het probleem. Maar naar waar het kind nu staat en wat het wil bereiken. Iedereen mag zich in Nederland kindercoach noemen.
Bij kindertherapie wordt gewerkt aan de oorzaak van het probleem met kinderen door het gebruik van verschillende therapievormen. Bij kindertherapie wordt achterhaalt waarom een kind specifiek gedrag laat zien. Vaak liggen hier onderliggende problemen, zoals trauma’s en blokkades aan ten grondslag. Door inzicht te krijgen waar een probleem vandaan komt, wordt een behandeling opgestart.

Wenskan biedt beide mogelijkheden.

Anders dan een psycholoog stelt een therapeut en ook ik geen diagnoses. Daar is een kindertherapeut niet voor opgeleid, met mijn jarenlange ervaring in het onderwijs herken ik wel diagnoses en kan ik hierbij ondersteunen. Als energetisch kindertheraput voldoe ik aan de eisen die de zorgverzekeraars in Nederland stellen, ik heb mij aangesloten bij de BATC  zodat de consults deels of geheel vergoed worden, afhankelijk van de wijze waarop je verzekerd bent.

Coaching wordt niet vergoed.