Zit je kind niet lekker in zijn vel?

"Met een steuntje in de rug, is de berg minder hoog". Veronique van Kan

Je kan je vinger er niet op leggen. Je voelt dat je kind met iets zit. Speelt er misschien iets op school?

Je weet dat je kind het niet altijd gemakkelijk heeft. Soms worstelt je kind met de emoties die hem/ haar overkomen. Je wil het graag anders voor je kind, maar hoe?

Aan de volgende signalen van je kind merk je dat het wat hulp nodig heeft:

 • Vaak boos of verdrietig zijn

 • Vol hoofd, moeilijk tegen prikkels kunnen

 • Liegen

 • Negatief over zichzelf denken, een negatief zelfbeeld

 • Moeite heben met concentratie

 • Vaak moe, buikpijn of hoofdpijn (zonder medische oorzaak)

 • Faalangst, moeilijk tegen kritiek kunnen

 • Je kind wordt gepest of pest zelf

 • Weinig vrienden, niet mee mogen doen

 • Niet naar school willen

 • Slaap-, eet- of zindelijkheidsproblemen

Wenskan biedt de volgende mogelijkheden:

Weet je niet wat je nodig hebt?

Coaching of therapie?

Naast kindercoaching en trainingen biedt Wenskan ook kindertherapie aan. Het voordeel hiervan is dat er steeds gekeken kan worden wat in deze situatie wenselijk is. Hoe kunnen de doelen het beste bereikt worden. Tijdens het kennismakingsgesprek wordend de wensen en doelen besproken en wordt er een passend traject aangeboden. Bij therapie kan een gedeelte vergoed worden door de zorgverzekering. Dit is afhankelijk van hoe je bent verzekerd.
Wat is het verschil:
Bij kindercoaching is de begeleiding kortdurend, praktisch en oplossingsgericht. Bij coaching wordt er niet zozeer gekeken naar de oorsprong van het probleem. Maar naar waar het kind nu staat en wat het wil bereiken. Iedereen mag zich in Nederland kindercoach noemen.
Bij kindertherapie wordt gewerkt aan de oorzaak van het probleem met kinderen door het gebruik van verschillende therapievormen. Bij kindertherapie wordt achterhaalt waarom een kind specifiek gedrag laat zien. Vaak liggen hier onderliggende problemen, zoals trauma’s en blokkades aan ten grondslag. Door inzicht te krijgen waar een probleem vandaan komt, wordt een behandeling opgestart. Anders dan een psycholoog stelt een therapeut geen diagnoses. Daar is een kindertherapeut niet voor opgeleid. De kindertherapeut heeft wel een volledige gecertificeerde opleiding gevolgd. Voldoe je vervolgens ook nog aan de eisen die de zorgverzekeraars in Nederland stellen, dan kun je zelfs aansluiten bij een beroepsvereniging zodat de consults deels of geheel vergoed worden, afhankelijk van de wijze waarop de ouder verzekerd is.

Wil je hulp bij je keuze?